Direct starten Betalen in termijnen Razendsnel je rijbewijs 5/5 uit 416+ beoordelingen

Algemene voorwaarden

1.) De kandidaat dient zich te houden aan de gemaakte afspraken door de rijschool en zorgt ervoor op tijd aanwezig te zijn op de aangegeven locatie. De afspraken worden genoteerd op een leskaart die de rijschool ter beschikking stelt.
2.) Is de kandidaat niet aanwezig op het afgesproken tijd en/of locatie, dan wordt een volledige les in rekening gebracht. Hierop kan de rijschool individueel worden afgeweken. Dit naar gelang de reden van afwezigheid.
3.) Als de kandidaat de les wil afzeggen, kan dat maximaal 24 uur voor aanvang van de les. Kan de les verplaatst worden op een ander tijdstip in dezelfde week, is dat kosteloos.
4.) De rijles dient voor de les contant te worden afgerekend. Wilt u per giro betalen, dan moet dit minimaal één dag voor aanvang van de les gebeuren.
5.) Bij een rijlespakket van de auto mag de kandidaat dit in termijnen betalen. 1e termijn voor aanvang van de eerste les en het tweede termijn halverwege rijlespakket.
6.) Bij een pakket voor de motor opleiding, dient het pakket in één keer te worden betaald.
7.) Gekochte pakketten word geen restitutie voor verleend.
8.) Bij achterstallige betaling schakelt de rijschool een incasso bureau in. Dan komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten alsmede kosten voor de wettelijke rente in rekening voor de kandidaat.
9.) Voor het aanvragen van een examen moet de kandidaat een eigen verklaring kopen en het examengeld moet vooraf betaald worden.
10.) De kandidaat moet van tevoren laten weten wanneer het examen niet plaats kan vinden i.v.m. school examens, vakantie, stage dagen, en etc. Gebeurt dit niet of te laat en het examen kan niet doorgaan, dan is de kandidaat zijn examen geld kwijt en dient hij/zij bij een volgend examen opnieuw het examen geld te voldoen.
11.) Als de kandidaat op het praktijk of theorie examen niet de benodigde documenten kan overhandigen en het examen kan daardoor niet doorgaan, krijgt de kandidaat het examengeld niet terug en moet bij een volgende examen opnieuw het volledige examen geld vooraf betalen.
12.) Wanneer het praktijk examen, door slechte weersomstandigheden of andere reden, uitgesteld wordt naar een later tijdstip, dan kan de rijschool als extra kosten een rijles in rekening brengen.
13.) De rijschool kan tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren. Dit geldt niet voor een pakket welke van te voren is betaald. Daarop kunnen geen prijsverhoging worden toegepast.
14.) De Kandidaat dient regelmatig rijlessen te volgen tot aan zijn rij examen.
15.) Schade aan de motor lesvoertuigen en/of lichamelijk letsel van kandidaat is voor eigen risico van kandidaat.

Wat zal je opleiding gaan kosten?

Bereken snel en eenvoudig je rijbewijs kosten met onze handige reken tool.

aantal lessen
opleiding